To Medical Coaching είναι μια μοναδική διαδικασία coaching που υποστηρίζει την ανάπτυξη  ψυχικής και συναισθηματικής αντοχής και ευελιξίας  ατόμων που έρχονται αντιμέτωποι με μια ιατρική πάθηση ή κρίση.

Aπευθύνεται σε ενήλικες που έχουν διαγνωσθεί με μια νόσο, μέλη της οικογένειας τους ή και άτομα που φροντίζουν όσους νοσούν, άτομα που  πρόκειται να αντιμετωπίσουν ιατρικές και χειρουργικές πράξεις ή έχουν σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης καθώς και επαγγελματίες υγείας.

To Medical Coaching έχει   σαν στόχο να ενδυναμώσει τους πελάτες έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν συνειδητά στις ενέργειες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν μακροχρόνια βιώσιμες αλλαγές –σύμφωνες με τις αξίες ,την κουλτούρα και τις προτεραιότητές τους και να οδηγηθούν στην προσωπική τους αυτό-ολοκλήρωση.

Το μοντέλο του Μedical Coaching γεννήθηκε στο Ισραήλ από πεπειραμένες επαγγελματιες coaches που υποστηρίζουν άτομα μέσω του Medical Coaching και παράλληλα εκπαιδεύουν coaches εδώ και αρκετά χρόνια.

Το Διεθνές Ινστιτούτο του Medical Coaching (MCI)ιδρύθηκε το 2011 με όραμα την  βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών και την προώθηση της ενδυνάμωσης των ασθενών.

Στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του  Διεθνούς Ινστιτούτου Medical Coaching είναι η  Ολγα Ματσούκη, η οποία έχει ιδρύσει και αναπτύσσει την τοπική κοινότητα .

 1. Προσφέρουμε εκπαίδευση σε διαπιστευμένους coaches με στόχο την απόκτηση

  πιστοποίησης στο Medical Coaching

  Πατήστε εδώ για πληροφορίες (Link follows)

  http://www.medical-coaching-institute.com/index.php/en/medical-coachin/how-to-become-a-medical-coach-escort/personal-training-program

 2. Προσφέρουμε  ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες medical coaching.


 3. Σχεδιάζουμε εργαστήρια και ομιλίες με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις των  επαγγελματιών υγείας ή ιατρικών ομάδων που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση  της ασθενοκεντρικής προσέγγισης της φροντίδας  υγείας.
  Πατήστε εδώ για πληροφορίες (Link follows)
  http://www.medical-coaching-institute.com/index.php/en/mci-campus/the-mci-toolbox

 4. To εργαστήριο για την Ιατρική Ηγεσία έχει σαν στόχο, την δημιουργία/ενίσχυση  μιας κουλτούρας που βασίζεται στην  καινοτομία ,την πρωτοβουλία και την παραγωγικότητα , προάγει την  ομαδικότητα και διαπνέεται από το αίσθημα δέσμευσης ενάντια στον κοινό στόχο.
  Πατήστε εδώ για πληροφορίες (Link follows)
  http://www.medical-coaching-institute.com/index.php/en/mci-campus/medical-leadership

 5. Συνεργαζόμαστε με Ενώσεις ασθενών για τον σχεδιασμό εργαστηρίων με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις της κάθε νόσου

 6. Προσφέρουμε το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα E.A.S.T. - Effective Adherence Skills Training (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Θεραπευτικής Συμμόρφωσης).Απευθύνεται σε επαγγελματίες Υγείας(Ιατρούς,νοσηλευτές,φαρμακοποιούς.Εστιάζει στην δυνατότητα τους  να υποστηρίξουν με σαφήνεια ,το κίνητρο και τη δέσμευση του ασθενή,  χρησιμοποιώντας δεξιότητες επικοινωνίας και συγκεκριμένα μοντέλα.
  Eχει διάρκεια 2 ημερών και περιλαμβάνει  συνδυασμό θεωρίας,οπτικο-ακουστικού υλικού,παρουσιάσεις ,συζητήσεις,πρακτική άσκηση σε τεχνικές και ανατροφοδότηση που έχουν σαν στόχο να ενισχυθεί η μεταφορά των γνώσεων και δεξιοτήτων στην πράξη.
  Πατήστε εδώ για πληροφορίες (Link follows)
  http://www.medical-coaching-institute.com/index.php/en/mci-campus/the-east-program

 


 

 

E.A.S.T. - Effective Adherence Skills Training

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Θεραπευτικής Συμμόρφωσης

 

Σήμερα η Ιατρική προσέγγιση στην τήρηση της θεραπείας εστιάζει στην συμπεριφορά Πιο συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στην δημιουργία μοντέλων συμπεριφοράς των ασθενών που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφωθούν με το θεραπευτικό σχήμα.

 Η προσέγγιση του MCI στην τήρηση της θεραπείας εστιάζει στην επικοινωνία. Βασίζεται στην δυνατότητα  των Επαγγελματιών Υγείας να υποστηρίξουν με σαφήνεια ,το κίνητρο και τη δέσμευση του ασθενή,  χρησιμοποιώντας δεξιότητες επικοινωνίας και συγκεκριμένα μοντέλα.

Το MCI ανέπτυξε το EAST Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Θεραπευτικής Συμμόρφωσης, μετά απο πολλά χρόνια συνεργασίας με ιατρικές ομάδες Προσφέρει στους Επαγγελματίες Υγείας πρακτικά εργαλεία που  σχεδιάσθηκαν για να κινητοποιήσουν και να υποστηρίξουν τους ασθενείς τους ,στην τήρηση της θεραπείας τους

 

 Η επιτυχία της Τήρησης της Θεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 4 παράγοντες:

 • Την κατανόηση και αποδοχή της ιατρικής παρακολούθησης και της θεραπευτικής στρατηγικής από την πλευρά του ασθενή

 • Την κατανόηση της σημαντικότητας της τήρησης της θεραπείας από την πλευρά του ασθενή

 • Την αυτοαντίληψη των προσωπικών φραγμών του ασθενή ως προς την τήρηση της θεραπείας του

 • Την ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής του ασθενή, για την ενσωμάτωση του προτεινόμενου θεραπευτικού σχήματος.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν άμεσο επακόλουθο της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον Ιατρό και το Ιατρικό Προσωπικό.

 

 Το Πρόγραμμα EAST εστιάζει τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 1. Κατανόηση της Τήρησης, της Συμμόρφωσης και της Συνεργασιμότητας

 2. Κατανόηση της Διαδικασίας της Αλλαγής

 3. Εδραίωση μιας Ιατρικής Συμμαχίας (Επαναπροσδιορισμός της Σχέσης Ιατρού-  Ασθενούς)

 1. Σχεδιασμός ενός οράματος για την γενική υγεία του ασθενή, καθώς και την θεμελίωση στόχων υγείας

 1. Αντιμετώπιση της όποιας αντίστασης του ασθενή

 2. Χρήση ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων

 3. Δημιουργία ενός σαφούς Μηνύματος Υγείας

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε :

  
Go to top